Advicory Board

Leif Edvinsson
Adjungerad professor i Intellectual i Capital
vd Universitetet i Lund. Inspiratör och CEO i Universal Networking Intellectual Capital - www.unic.net.
Global kunskapsnomad utnämnd till "Brain of the Year" 1998.Jan Lindell
Aktiv som styrelseledamot, ledningskonsult
i Media consulting AB. Fd vd i Bonnier företag. Mer än 25 års erfarenhet av att leda processer för värdeutveckling och förnyelse.© DreamLab AB, Birger Jarlsgatan 104, 114 20 Stockholm, Tel 08-612 85 00, Fax 08-15 45 70, e-mail info@dreamlab.se